NASIL BESLENMELİYİZ?

Yeterli ve Dengeli Beslenme

Yeterli ve Dengeli BeslenmeYeterli ve Dengeli Beslenme Nedir?

NASIL BESLENMELİYİZ ?

Dengeli beslenme neden önemli? İnsan; büyümesi ve gelişmesi, sağlığını koruması, yaşamsal fonksiyonlarını geliştirmesi için beslenmek zorundadır. Ayrıca toplumu oluşturan bireylerin sağlıklı ve güçlü olarak yaşamalarında, refah düzeylerinin artmasında beslenme çok önemlidir. Aynı zamanda insanların huzurlu ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmelerinde yeterli ve dengeli beslenme en önemli etkendir.

Beslenmekte amaç; kişinin yaşına, cinsiyetine, çalışma ve içinde bulunduğu özel koşullara göre enerji ve besin ögelerinin her birini yeterli miktarlarda alabilmelidir. Ayrıca bizler bu kaynağı olan besinleri, besleyici değerlerini kaybetmeden ve sağlığı bozucu duruma getirmeden işleyip tüketebilmektir.

Yeterli ve Dengeli Beslenme Nasıl Olmalı?

Yeterli beslenme, genellikle vücudun dinç olması ve sağlıklı çalışmasını sürdürebilmesi için gerekli enerjinin sağlanması demektir. Zaten dengeli beslenme enerjinin yanı sıra, bütün besin ögelerinin vücudun gereksinimi kadar bir düzen dahilinde tüketilmesini ifade eder.

O halde bitki ve hayvan dokularının yenilebilir kısımlarına besin denir. Besinlerin bileşiminde bulunan belirli bir kimyasal formülü ve yapısı olan organik ve inorganik maddelere ise besin ögesi denir. Süt, yoğurt, hayvan eti, buğday, kuru baklagiller, sebze ve meyveler, pirinç ve benzeri gıdalar bitkisel gıdalardır. Bu besinlerde bulunan karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineraller ise besin ögeleridir.

Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmede gıdaları tüketmesine yönelten amaçlar şunlar olmalıdır:

Karın doyurmak, açlığı gidermek,

Yediğinden zevk almak

YETERSİZ BESLENME SORUNLARI VE BELİRTİLERİ

Yetersiz ve dengesiz beslenme malnutrisyon, raşitizm, guatr, anemi vb. hastalıkların doğrudan oluşmasında rol oynar. Lakin ishal, verem vb. hastalıkların vücuda kolayca yerleşmesine ve bu hastalıkların ağır geçirilmesine neden olur. Ayrıca, vücudun fonksiyonel işlevlerinde aksamalara, çocuklarda büyüme ve gelişme geriliğine yol açar. Ne var ki vücudun çalışkanlığında, okul başarısında, anlama ve algılamasında azalmalara sebep olur. Bunların dışında uzun süre devam eden enfeksiyonlara, şişmanlığa, kalp-damar hastalıklarına ve diyabete de sebep olabilir.

Fakat yetersiz ve dengesiz beslenme en çok gelişmekte olan çocuklar, gençler, gebe ya da emzikli anneler ile yaşlıları etkilemektedir. Öyleyse beslenme yetersizliğinin oluşmasında etkili olan nedenlerden bazıları şunlardır:

Besinlerin üretiminden tüketimine kadar geçen süreçteki yetersizlik ve dengesizlikler.

Kıtlık, savaş, doğal afet vb. nedenler yüzünden bireylere yetecek kadar besinin bulunmaması.

Bunların dışında satın alma gücünün olmaması (fakirlik),

Çevre koşullarının uygunsuzluğu,

Sağlık kuruluşlarından nasıl faydalanılacağının bilinmemesi.

Son olarak hijyen ve sanitasyon bilgisindeki eksiklik gibi durumlardır.

#beslenme #yeterlibeslenme #sağlıklıbeslenme #dengelibeslenme

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu